Tilbehør bør man købe online på nettet

Tilbehør bør man købe online på nettet

Der er mange muligheder for at købe billigt tilbehør på internettet. Nogle gange køber man måske så lidt, at der kommer 20-50 kr. ovenpå prisen for fragt og forsendelse. Men ofte kan man få varerne leveret gratis, hvis man køber for mere end et bestemt beløb. Og der er mange andre fordele ved at handle online.

Udvalget er ofte noget bedre på internettet end den lokale forretning, som sælger tilbehør, og man slipper jo for spild af tid til transport samt selve transportudgifterne. På en online webshop kan man købe mange former for tilbehør til din personlige garderobe.

Det er både smykker, hatte, briller, paraply, handsker, pung, taske, seler og alle mulige andre former for tilbehør til din moderigtige fremtoning. Det har meget med mode og tøj at gøre. Tilbehør kaldes også for accessories, og det supplerer altså din påklædning, således du har en komplet garderobe i din fremtoning, som er både din beklædning samt tilbehør.

 

Hvor skal man købe tilbehør online?

Der findes mange forskellige online butikker nu til dags, så de har alle forskellige prisniveauer og mærker, som de sælger. Men generelt skal du regne med at kunne spare mindst 25 % ved at handle online frem for at købe den samme vare i en fysisk butik, hvor de skal tjene dels på varen, til huslejen samt til lønnen til ekspedienten. På en onlineshop er der kun brug for at tjene på selve varen.

Derfor er det ikke underligt, at man undertiden kan spare op til 70 % på prisen på tilbehør, hvis man f.eks. handler det her på Shop.dk. En anden meget kendt online butik på internettet er Chianti.dk, hvor man også kan købe billigt tilbehør. De er især specialister i mange kendte mærker indenfor smykker og ure.

 

Købeloven giver dig yderligere fordele

Når du handler online på internettet har du desuden den fordel, at du kan vælge at fortryde dit køb indenfor 14 dage. Læs om købeloven på internettet her på Tænk.dk, som jo er et forbrugermagasin med gode råd til alle danske forbrugere. Den mulighed har man sjældent i en almindelig butik, der binder købet øjeblikkeligt, der har man normalt ingen fortrydelsesret.

1
Carina Hansen

Hej jeg hedder Carina og har en enorm passion for mode. Jeg har arbejdet i forskellige modehuse og har fået mulighed for at blogge her på fashionfollow.dk i min fritid. Jeg deler alt det jeg finder spændende derude samt nogle af mine egne designs. Hvis du også har lyst til at skrive på fashionfollow kan du kontakte os via kontaktformularen. Ellers er du altid velkomen til at skrive en lækker kommentar ;)

Share This Post